Výroba a dodávky výkovků

Poskytujeme komplexní servis v dodávkách zápustkových výkovků z oceli od návrhu konstrukce výkovku až po jeho tepelné zpracování, třískové obrábění, povrchové úpravy a dodávku až na požadovanou adresu.

Výrobní proces začíná v oddělení konstrukce, kde se vytvoří všechny potřebné podklady pro výrobu. Po vytvoření výkresové dokumentace následuje výroba zápustek v nástrojárně a příprava polotovarů pro kování.

Hlavní výrobní zařízení je tvořeno tvářecími linkami pro výrobu zápustkových výkovků. Tyto výrobní linky sestávají ze zařízení pro ohřev materiálu pomocí elektrického indukčního ohřevu, dále z kovacího (tvářecího) lisu a lisu pro ostřihování a děrování výkovků. Kovací zařízení tvoří kovací lisy ( klikové , vřetenové ) a protiběžné buchary.

Naší prioritou je, aby našimi dodavateli byly pouze firmy s moderními stroji a výrobními postupy, které odpovídají současnému evropskému standartu. Největší objem výroby tvoří dílce pro různé typy důlních, stavebních nebo zemědělských strojů.

Výkovky jsme schopni dle požadavků zákazníka dodávat včetně tepelného zpracování, opracování a různých povrchových úprav. Všechny díly jsou podrobeny výstupní kontrole dle požadavků zákazníka.