Vstupní a výstupní kontrola

Naše konstrukční oddělení zajišťuje vstupní a výstupní kontrolu.

Veškeré díly dodávané externími dodavateli podléhají dvoufázové „vstupní a výstupní“ komplexní, přísné a bezchybné kontrole, každému jednotlivému dílu je vytvořen kontrolní protokol. Pro kontrolu používáme schválená a kalibrovaná měřidla.