Фотогалерия

YOUR PROPERTY IN GOOD HANDS.

Фотогалерия на продуктите и услугите

Референции

test tex

Търговски партньори

Социална отговорност на фирмата

Text 20

Кого подпомагаме

За производство на отливки като например челюсти, клинове, повдигащи плоскости, конуси, ляти плоскости, гайки, глави на трошащи конуси и подобни , използваме манганова стомана Mn приблизително 18%.

Имаме свободен капацитет за производство на металургични модели.
Доставяме моделни устройства за ръчно формиране на отделно произведени отливки и моделни устройства за машинно формиране на поточни линии за серийно производство, модели за стомана, чугун и цветни метали.

Предлагаме комплексен сервиз в доставки на запускащи изковки от стомана от чертежа на конструкцията на изковката чак до нейното топлино обработване, струйно обработване, повърхностни обработки и доставки чак до неговия получател.