O nás

bonap o nas

Firma BONAP byla založena v roce 1992. Od svého prvopočátku se zabývala dodávkami náhradních dílů (většinou odlitků) hlavně pro kamenolomy, štěrkovny a pískovny. Později rozšířila tuto službu o zajišťování výroby strojních a ručních modelů pro slévárny a o dodávky dalších typů odlitků. V roce 1994 se rozšířil sortiment o dodávky náhradních dílů pro různé důlní stroje jako jsou dobývací a razící kombajny, hřeblové dopravníky apod. Tento segment dodávek narůstal velkou rychlostí a objem zakázek se stále zvyšoval.

Dne 12.4. 1999 vznikla zápisem u Krajského soudu v Ostravě firma BONAP-ICCZ s.r.o. Veškeré aktivity původní firmy Bonap poté přešly na novou firmu BONAP-ICCZ s.r.o. Od této doby se firma dále rozrůstala a stále zde existovaly dva hlavní směry dodávek. První směrem ke kamenolomům a druhý směrem k dolům. Postupem času se firma rozrostla o další zaměstnance a hlavní směry produkce se začaly pomalu rozmělňovat. Firma začala kromě dolů a kamenolomů vyhledávat i jiné zákazníky a začala se zaměřovat i na dodávky jiných dílů a služeb. V současné době je firma schopna zajišťovat kompletní dodávku různých strojních součástí a strojů od výkresu až po konečnou úpravu povrchu dodávaných součástí. Zajišťujeme konstrukci, kreslení, výrobu modelů, odlitků, výkovků, svařenců, opracování, pálení plechů, kompletaci dílů a strojů. Zákazníci firmy jsou z celé České republiky, celé Evropské únie a v poslední době i USA a Mexika.

V roce 2004 jsme zakoupili areál starého chátrajícího zemědělského statku v Hnojníku a následně zde probíhala několik let usilovná rekonstrukce, která postupně vedla nejprve k otevření vlastních skladů a následně k vytvoření reprezentativního zázemí naší společnosti. Další rekonstrukcí vznikly nové prostory, které současnosti pronajímáme jiným firmám, které si u nás také vytvořily své pevné zázemí.

Na jaře roku 2005 se nám také podařilo získat výhradní zastoupení německé společnosti IBS – Industrie maschinen Bergbau Service GmbH, která se zabývala výrobou razících důlních kombajnů. Tato společnost sice v roce 2017 ukončila svou činnost, ale naše know-how a spousta zkušeností vedla k velkému rozšíření dodávek na tento typ techniky. V současné době dodáváme díly pro tyto stroje pro celou střední Evropu a hledáme další možnosti.

V roce 2004 jsme začali pracovat na systému řízení jakosti a v srpnu 2005 jsme úspěšně prošli certifikací a získali certifikát jakosti ISO 9001.

Jsme rozhodně silným a perspektivním partnerem. Naší nejsilnější zbraní kromě rychlosti realizace zakázek, kvality a dobrých cen je hlavně to, že držíme dané slovo. Jsme velice hrdí na to, že vždy včas plníme své závazky a stejný přístup očekáváme i od svých obchodních partnerů.