Produkcja i dostawa odkuwek

Oferujemy pełny serwis przy produkcji odkuwek matrycowych ze stali, od projektu odkuwki po jej obróbkę cieplną, obróbkę skrawaniem, obróbkę powierzchni i dostawę na wskazany adres.

Proces produkcyjny rozpoczyna się w dziale konstrukcyjnym, który przygotowuje całą dokumentację techniczną potrzebną do produkcji. Po przygotowaniu rysunków następuje produkcja matryc w warsztacie oraz przygotowanie półfabrykatów do kucia.

Główne urządzenie produkcyjne tworzą linie do formowania odkuwek matrycowych. Linia składa się z pieca elektrycznego indukcyjnego, gdzie materiał jest ogrzewany, dalej znajduje się prasa kuźnicza i prasa do okrawania okuwek oraz dziurkowania otworów w okuwkach. Urządzenie do kucia składa się z pras kuźniczych (korbowych, śrubowych) oraz młotów.

Naszym priorytetem jest, aby naszymi dostawcami były wyłącznie firmy wyposażone w nowoczesne maszyny i procesy produkcyjne, odpowiadające aktualnym europejskim standardom. Największy wolumen produkcji stanowią części do różnych maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych.

Na życzenie klienta dostarczamy okuwki po obróbce cieplnej, oczyszczeniu i innych obróbkach powierzchni. Wszystkie wyprodukowane części przechodzą przez proces końcowej kontroli jakości pod kątem spełnienia wymagań klienta.