Pogłębiarki

Firma BONAP – ICCZ s.r.o. oferuje kompleksową realizację dostaw, od projektu konstrukcji po produkcję części. Dostarczamy takie elementy pogłębiarek, jak całe łańcuchy kubełkowe lub ich elementy (kubełki, łączniki, osie, podkładki trudnościeralne itp.), zębatki, krążki itd.