Kontrola wstępna i końcowa

Nasi projektanci przeprowadzają wstępną i końcową kontrolę produktów.

Wszystkie części dostarczane przez zewnętrznych dostawców poddawane są dwufazowej „wstępnej i końcowej”, całościowej, dokładnej i rzetelnej kontroli, dla każdej pojedynczej części jest spisywany protokół. Do kontroli są wykorzystywane zatwierdzone i skalibrowane urządzenia pomiarowe.