Sekretariat

sekretariat

W naszym OFFICE CENTRUM działa sekretariat, który dba o zarządzanie i ewidencję poczty przychodzącej do firm naszych klientów.

(ta usługa jest opcjonalna).

Każda przychodząca przesyłka pocztowa jest prawidłowo i trwale ewidowana. Dla każdego klienta prowadzimy książkę poczty przychodzącej a dzięki automatycznie generowanym awizo eliminujemy ryzyko utraty lub przetrzymania ważnej korespondencji. Klient decyduje, czy poczta przychodząca będzie:

I. przechowywana do momentu jej odebrania (osobiście przez klienta lub przez upoważnioną przez niego osobę)

II. przesyłana na wskazany adres w Czechach lub za granicą

III. zeskanowana a skany przesłane na wskazany adres e-mail.