Administracja elektroniczną skrzynką pocztową

datova schranka

Elektroniczne skrzynki pocztowe to nowy sposób komunikacji z urzędami.

Zgodnie z ustawą, każda osoba prawna i urząd państwowy otrzymuje do dyspozycji własną elektroniczną skrzynkę pocztową. Od 1 listopada 2009 komunikacja między urzędami i właścicielami skrzynek jest prowadzona głównie w formie elektronicznej! To oznacza, że urzędy nie wysyłają firmom listów poleconych, ale w większości przypadków wysyłają pisma za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej.

Istotną kwestią jest tu tzw. domniemanie doręczenia. Wiadomości i pisma w elektronicznej skrzynce pocztowej uznaje się za doręczone po 10 dniach od doręczenia, doręczenie takie ma taką samą ważność jak osobisty odbiór listu poleconego na poczcie. W związku z tym należy sprawdzać skrzynkę regularnie!

Na mocy upoważnienia klienta uzyskujemy dostęp do jego skrzynki pocztowej. Od tego momentu regularnie sprawdzamy pocztę i w ustalony wcześniej sposób informujemy klienta o otrzymanych wiadomościach. Klientom zagranicznym oferujemy dodatkowo tłumaczenie otrzymanych wiadomości i pism na język docelowy. Informacje na temat elektronicznej skrzynki pocztowej znajdują się pod adresem www www.datoveschranky.info.