Obsługa administracyjna

Asystent (asystentka)

Piętrzące się sprawy administracyjne? Brak czasu na czasochłonną komunikację z urzędami?

Sekretariat

W naszym OFFICE CENTRUM działa sekretariat, który dba o zarządzanie i ewidencję poczty przychodzącej.

Obsługa prawna

Potrzebujecie Państwo zgłosić zmiany do rejestru handlowego lub innej usługi prawnej?

Administracja elektroniczną skrzynką pocztową

Elektroniczne skrzynki pocztowe to nowy sposób komunikacji z urzędami.

Usługi IT

W ramach kompleksowej oferty usług dla naszych partnerów oferujemy również podstawowe usługi IT.