Skład chemiczny materiału

Analiz składu chemicznego materiałów, metali i stopów dokonujemy za pomocą cyfrowego spektometru Q4 TASMAN z nową technologią detektorów CCD.

Analizę chemiczną wykonuje się w celu określenia i potwierdzenia rodzaju materiału oraz w celu ustalenia zawartości poszczególnych pierwiastków w materiale. Bardzo istotna jest np. analiza składu stali MN, ponieważ zawartość Mn ma bezpośredni wpływ na właściwości odlewów. W większości przypadków wymagana zawartość Mn dla odlewów stosowanych w procesie kruszenia surowców wynosi 16-18%. Odlewy zawierające mniej niż 16 % Mn mają są bardziej miękkie i mniej trwałe. Przy zarejestrowaniu złego składu chemicznego producent ma możliwość reklamować surowiec i zapewnić klientowi dostawę produktu dobrej jakości.

Badanie składu chemicznego materiałów jest więc bardzo ważne, zarówno dla producenta odlewów, jak i klientów.

Firma BONAP-ICCZ s.r.o. oferuje tą usługę firmom, które chcą sprawdzić skład chemiczny różnych rodzajów materiałów metalicznych i uzyskać potwierdzenie, że dostarczony im lub kupiony produkt jest dobrej jakości.