BADANIA MATERIAŁOWE

Zajmujemy się również badaniem materiałów metalicznych.

W naszym laboratorium metalograficznym wykonujemy badania twardości materiałów, analizy chemiczne składu oraz ocenę mikrostruktury próbek, które przygotowujemy.

Mikrostruktura materiałów metalicznych ma bezpośredni wpływ na ich fizyczne, mechaniczne i technologiczne właściwości, dlatego jej badanie jest takie ważne.

Wewnętrzna struktura materiału zależy od jego składu chemicznego, obróbki mechanicznej (formowania), cieplnej (hartowanie, wyżarzanie itp.) oraz temperatury, w jakiej jest eksploatowany. Np. w wyniku niewłaściwej obróbki cieplnej stali Mn, stosowanej do rozdrabniania kruszyw, dochodzi do częściowego tylko rozpuszczenia węglików wzdłuż granic ziaren, co prowadzi do kruchości obrabianego materiału, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo powstawania pęknięć i uszkodzeń odlewu w trakcie jego eksploatacji. Badania metalograficzne zapobiega powstaniu poważniejszych szkód.