Kemijski sastav materijala

Za ispitivanje kemijskog sastava materijala, metala i legura koristimo digitalni spektrometar Q4 TASMAN, koji rabi novi tip CCD senzora bez zaštitnog premaza.

Kemijske analize materijala koriste se za utvrđivanje i potvrdu vrste materijala kao i za određivanje udjela pojedinih elemenata u materijalu. Ovo je vrlo važno u procjeni kemijskog sastava npr. manganskih čelika u kojima sadržaj Mn izravno utječe na osobine odljevaka. U većini slučajeva se od odljevaka koji se koriste za drobljenje agregata zahtijeva sadržaj Mn 16-18%. Kada je sadržaj Mn manji od 16%, proizvedeni odljevci imaju nižu tvrdoću i kraći vijek trajanja. U slučaju kada otkrije pogrešan kemijski sastav, dobavljač je u mogućnosti reklamirati proizvod i time osigurati isporuku kvalitetnog proizvoda svojim kupcima.

Kemijska analiza materijala je stoga vrlo važna i za dobavljače odljevaka i za samog klijenta.

Tvrtka BONAP-ICCZ s.r.o. nudi ove usluge tvrtkama koje žele otkriti kemijski sastav raznih vrsta metalnih materijala i biti sigurni da isporučuju ili kupuju kvalitetan proizvod.