Měření tvrdosti kovů

Pro měření tvrdosti kovových materiálů využíváme stolní tvrdoměr Vexus SHR 150D.

Tvrdost - je mechanická vlastnost, která je velmi důležitá v technické praxi především pro kovové odlitky používané na drcení kameniva.

V naší laboratoři provádíme zkoušku tvrdosti podle Rockwella, respektive podle Brinella.

Tvrdost se zjišťuje na tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa (diamantový kužel, ocelová kulička) mezi dvěma stupni zatížení (předběžného a celkového). Kužel má vrcholový úhel 120° a poloměr kulové části 0,2 mm (HRA, HRC). Kulička má průměr 1,5875 mm (HRB).

Zkouška tvrdosti podle Rockwella, respektive podle Brinella je rychlá, snadná a vpichy jsou velmi malé (max. hloubka 0,2 mm). Je vhodná pro běžnou kontrolu velkých sérií výrobků.

Volba stupnice (tj. druhu vnikacího tělíska) závisí hlavně na předpokládané tvrdosti zkoušeného materiálu.

HRA

Tvrdost určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 600 N.

Pro slinuté karbidy a tenké povrchové vrstvy

HRB

Tvrdost určená ocelovou kuličkou (B = ball) při celkovém zatížení 1000 N.

Pro měkčí kovy (25 - 100 HRB)

HRC

Tvrdost určená diamantovým kuželem (C = cone) při celkovém zatížení 1500 N.

Doporučuje se používat pro rozsah HRC = 20 – 67

Naše společnost používá kromě stolního tvrdoměru také přenosný digitální tvrdoměr TH 140, a to zejména pro snadné měření tvrdosti v terénu, např. na velkých odlitcích.

Princip měření

Nárazové těleso dané váhy narazí do testovaného předmětu danou rychlostí za dané testovací síly. Měří se úderová a odrazová rychlost nárazového tělesa ve vzdálenosti 1mm od testovaného povrchu. Leeb stupeň tvrdosti je vyjádřen jako průměr odrazové rychlosti úderu.

Způsob výpočtu je následovný:

HL=1000 x VB/VA

HL – Leeb stupeň tvrdosti

VB – odrazová rychlost nárazového tělesa

VA – úderová rychlost nárazového tělesa

Digitální tvrdoměr TH 140 měří tvrdost metodami Rockwell, Brinell a Vickers. Tím nám umožňuje měřit různé materiály o různých tvrdostech.

Rozsah měření:

Rockwell HRC 19,3-67,9

Brinell HB 80-683

Vickers HV 80-996