Chemické složení materiálu

Pro hodnocení chemického složení materiálů, kovů a slitin používáme digitální spektrometr Q4 TASMAN, který používá nový typ CCD detektorů bez coatingu.

Chemické rozbory materiálů slouží ke zjištění a potvrzení druhu materiálu a také ke zjištění podílu jednotlivých prvků v materiálu. To je velmi důležité při hodnocení chemického složení např. Mn ocelí, kde obsah Mn má přímý vliv na vlastnosti odlitků. Ve většině případů u odlitků používaných na drcení kameniva požadujeme, aby byl obsah Mn 16-18%. Při obsahu Mn méně než 16% mají vyrobené odlitky nižší tvrdost a kratší životnost. Při zjištění špatného chemického složení má dodavatel možnost reklamovat výrobek a dále zajistit dodávku kvalitního zboží zákazníkovi.

Chemická analýza materiálů je proto velmi důležitá, jak pro dodavatele odlitků, tak i pro samotného zákazníka.

Firma BONAP-ICCZ s.r.o. nabízí tyto služby firmám, které chtějí zjistit chemické složení různých druhů kovových  materiálu a mít jistotu, že dodávaný nebo kupovaný výrobek je kvalitní.