Analýza materiálů

Naše firma se  také zabývá studiem kovových materiálů.

V naší metalografické laboratoři provádíme měření tvrdosti materiálů, rozbory chemického složení a hodnocení mikrostruktury na vzorcích, které si naše firma sama připravuje.

Mikrostruktura kovových materiálů má přímý vliv na jejich fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti, a proto je její studium tak důležité.

Vnitřní struktura závisí na chemickém složení, mechanickém (tváření), tepelném  zpracování  (kalení,  žíhání  apod.) a teplotě provozování daného materiálu. V případě např. nesprávného tepelného zpracování Mn ocelí používaných na drcení kameniva dochází k neúplnému rozpuštění karbidů po hranicích zrn, což vede ke zkřehnutí takto zpracovaného materiálu, zvýšení pravděpodobnosti vzniku trhlin a poškození odlitku při jeho provozování. Metalografická analýza tak může předejít vzniku významnějších škod.