Tехническа документация

Софтуерът SOLIDWORKS е много интуитивен и позволява да се подобри и улесни процесът при създаване на компонента.

Напълно е локализиран на чешки език и постоянно разширяван с други придавни модули и подобрения. Лесно приспособяване на потребителската среда, голямо понижаване от необходимоста да се използва мишка, библиотека на частите, клавиатурни съкращения, повишена изкуствена интелегенция на софтуера, използване заложено на технологията SWIFT и други. Toва всичко позволява на нашите конструктори да намалят необходимото време за създаване на изделието спрямо техническата документация.

Софтуерът SOLIDWORKS ни позволява да създаваме, проверяваме, предаваме и администратираме предложенията за нашите продукти. Създаден е така, че предложените изделия за цяла редица от различни области и за използване. В момента става въпрос за най-успешната машиностроителна 3D CAD система, която се намира на чешкия пазар.